Shihan-Dai Troy Meaux, 5th Dan
 
Keichu Isshogai Ryu
 Nintai Do Shorin Ryu Dojo
 Alexandria, Louisiana

 Sandan - Jin Karate Do

 GoDan - Ji Kai Iai Do

 GoDan - Jin Iai Jitsu

 Member - IMSS 2010 "Hall of Honors" 

 Recipient of the "B.O.B." Award

 Member - "United States Martial Artist Association  International Hall of Fame"

 SanDan - Nintai Do Kobudo

 

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page