Renshi Kevin Troquille, 4th Dan
 
Nintai Do Matsumura
Shorin Ryu
 Nintai Do Shorin Ryu Dojo
 Alexandria, Louisiana

 

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page