Sensei Joshua Potts, 2nd Dan
           1989 - 2007
 
Nintai Do Matsumura
Shorin Ryu
 Nintai Do Shorin Ryu Dojo
 Pineville, Louisiana

 
Gone, but not Forgotten!

 

 

 

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page