Shihan-Dai Eddie Scroggs, 5th Dan
 
Nintai Do Matsumura
Shorin Ryu
 Nintai Do Shorin Ryu Dojo
 Alexandria, Louisiana

  2nd Dan - Nintai Do Kobudo
 

 Recipient of the "B.O.B." Award

 Member - IMSS 2010 "Hall of Honors"   

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page