Sensei Rev. Don DuPlechian, 3rd Dan
 
Nintai Do Matsumura
Shorin Ryu
  Nintai Do Shorin Ryu Dojo
  Alexandria, Louisiana

  3rd Dan - JiKai Iaido

 

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page